Loading...

Oddział zamiejscowy: Makówiec Mały 13a, 05-307 Dobre

Centrala: ul. Wrocławska 10 G lok. 06, 01-493 Warszawa

Godziny otwarciaPon. - Pt. 9:00 - 18:0

Polityka Prywatności

Visna

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

I. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE 

Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika. 

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Użytkownik – osoba zadająca pytanie za pośrednictwem Serwisu. 

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez CBP VISNA drogą elektroniczną, za pomocą Serwisu tj. wysyłanie odpowiedzi na zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych do nawiązania współpracy. 
 

II. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Podając swoje Dane osobowe poprzez Serwis, Użytkownik potwierdza, że przekazuje je dobrowolnie. 
 

III. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Centrum Profilaktyki Biznesu VISNA Tomasz Safjański ul. Wrocławska 10G lok. 06, 02-626 Warszawa, tel. (+48) 518 993 645. 
 

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA 

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy. W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby. 
 

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora: 

prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, 
prawo do sprostowania przetwarzanych danych, 
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
prawo do przenoszenia danych. 
Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Administrator rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. 

Administrator zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. 
 

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Administrator wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. 
 

VII. COOKIES 

Serwis używa cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

  • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 
  • dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

Rodzaje wykorzystywanych cookies: 

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji; 
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.; 
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w Serwisie. 

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. 

 

W razie pojawienia się pytań dotyczących Polityki CBP czy innych z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym zespołem dedykowanym ochronie danych osobowych wysyłając e-mail na adres: biuro@profilaktykabiznesu.pl. 

Dziękujemy za zaufanie. 
 

Zespół Centrum Profilaktyki Biznesu VISNA