Loading...

Oddział zamiejscowy: Makówiec Mały 13a, 05-307 Dobre

Centrala: ul. Wrocławska 10 G lok. 06, 01-493 Warszawa

Godziny otwarciaPon. - Pt. 9:00 - 18:0

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica Przedsiębiorstwa


Dla określenia prawnej istoty tajemnicy przedsiębiorstwa zasadnicze znaczenie ma art. 39 ust. 2 porozumienia TRIPS, zgodnie z którym osoby fizyczne i prawne będą miały tak długo możliwość zapobiegania, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały ujawnione, nabyte lub użyte bez ich zgody przez innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, jak długo takie informacje są poufne  (w sensie ograniczonej dostępności) i mają wartość handlową oraz są poddane rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności. Przepis ten ma charakter samowykonalny (self-executing), co oznacza, że przedsiębiorca może się powołać na niego bezpośrednio. 

Rozszerzeniem użytkowym przepisów porozumienia TRIPS są przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz rozwiązania dotyczące informacji chronionej, które wynikają z kodeksów (karnego,  cywilnego i spółek handlowych) oraz innych ustaw i dotyczą tajemnic służbowych, gospodarczych, organizacyjnych, technicznych i technologicznych itd. 

Podstawowym źródłem wycieku tajemnicy przedsiębiorstwa są pracownicy i  współpracownicy przedsiębiorcy (doradcy prawni, doradcy podatkowi). Ryzyko ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa  przez pracownika lub współpracownika wynika z braku lojalności lub niedbalstwa. 

Czynnikami wpływającymi na brak lojalności pracownika lub współpracownika są w szczególności: 

 • niezadowolenie z zarobków; 
 • zazdrość; 
 • podkupienie przez konkurencję; 
 • chęć podjęcia działania na własną rękę przy wykorzystaniu know-how przedsiębiorcy; 
 • mobbing; 
 • zemsta; 
 • inspiracja wywiadowcza. 

Metodami infiltracji wywiadowczej stosowanymi w celu uzyskania dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa są m. in.: 

 • wprowadzanie do przedsiębiorstwa „swoich” osób przez uzyskanie zatrudnienia lub „pod legendą” obsługi serwisowej  (np.serwis telekomunikacyjny, komputerowy, elektrycy, budowlańcy, serwis urządzeń alarmowych); 
 • pozyskanie pracowników przedsiębiorstwa (przeważnie w drodze korupcji lub zastraszania);  
 • obserwacja, w tym przesiewanie śmieci (łatwy dostęp do śmieci, worków śmieciowych w biurach oraz przeglądanie wewnętrznych spisów telefonów (źródło informacji na temat kluczowych członków kierownictwa, organizacji wewnętrznej, numerów e- maili, adresów domowych, numerów faksów); 
 • prowadzenie rekrutacji bez zamiaru zatrudnienia; 
 • aplikowanie podstawionej osoby o stanowisko bez zamiaru podjęcia pracy; 
 • pozorne zlecenie (np. prowadzenie negocjacji bez zamiaru podpisania umowy czy nawiązanie współpracy biznesowej jedynie w celu rozpoznania konkurencji); 
 • złożenie zawiadomienia o przestępstwie; 
 • przechwytywanie danych przesyłanych drogą elektroniczną; 
 • przechwytywanie informacji w cyberprzestrzeni; 
 • stosowanie technicznych metod pozyskiwania informacji. 

Zespół Centrum Profilaktyki Biznesu zapewnia  następujące usługi prawne: 

 • audyt  ochrony aktywów informacyjnych przedsiębiorcy, 
 • merytoryczne przygotowanie przedsiębiorcy do stosowania  ochrony prawnej  związanej z tajemnicą przedsiębiorstwa  (w postępowaniach o zamówienia publiczne, w sprawach karnych, w relacjach z pracownikami, współpracownikami i konkurencją), 
 • opracowanie wewnętrznej procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, 
 • szkolenia  pracowników  z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa, 
 • pomoc w obsłudze incydentów bezpieczeństwa tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym opracowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 
 • doradztwo w zakresie zarządzania informacjami prawnie chronionymi (tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica pracodawcy, dane osobowe, informacje niejawne).