Loading...

Oddział zamiejscowy: Makówiec Mały 13a, 05-307 Dobre

Centrala: ul. Wrocławska 10 G lok. 06, 01-493 Warszawa

Godziny otwarciaPon. - Pt. 9:00 - 18:0

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa


Przykłady zagadnień szkoleniowych: 

 • Zasady bezpiecznego zachowania pracowników w sytuacji zakładniczej,
 • Potencjalne i realne zagrożenia terroryzmem i terrorem kryminalnym dla działalności gospodarczej,
 • Scenariusze potencjalnych ataków terrorystycznych na przedsiębiorstwo,
 • Potencjalni sprawcy ataków terrorystycznych na przedsiębiorstwo,
 • Ochrona przed terroryzmem „Wtajemniczonych”,
 • Rozpoznanie charakteru zagrożenia i dóbr preferowanego sposobu postępowania (podejrzana przesyłka, środki chemiczne i biologiczne, skażenie radioaktywne, urządzenie wybuchowe, active shooter, sytuacja zakładnicza, operacja policyjna).
 • Zasady zachowania się pracowników przedsiębiorstwa w zagranicznej delegacji służbowej,
 • Zagrożenia systemów informatycznych i w cyberprzestrzeni,
 • Zasady unikania przez przedsiębiorstwo ryzyka finansowania działalności terrorystycznej i „prania brudnych pieniędzy”,
 • Udział przedsiębiorstwa w działaniach antyterrorystycznych organów państwa,
 • Zasady ochrony antyterrorystycznej przedsiębiorstwa,
 • Profilaktyka antyterrorystyczna w przedsiębiorstwie.


Możliwość indywidualnego doboru treści nauczania, w zależności od charakteru przedsiębiorstwa i rodzaju uczestników. 

Możliwość przeprowadzenia symulacji z aktywnym zaangażowaniem uczestników szkolenia. 

Doradztwo w opracowaniu i wdrożeniu planów/procedur reagowania kryzysowego w przedsiębiorstwie. 

Instrukcje alarmowe w odniesieniu do konkretnych zagrożeń.

 

Instruktaże dodatkowe: 

 • Reagowanie na zagrożenia bombowe,
 • Zasady ochrony osobistej w przypadku zagrożeń terrorystycznych,
 • W zakresie posługiwania się bronią palną,
 • W zakresie posługiwania się paralizatorem elektrycznym.