Loading...

Oddział zamiejscowy: Makówiec Mały 13a, 05-307 Dobre

Centrala: ul. Wrocławska 10 G lok. 06, 01-493 Warszawa

Godziny otwarciaPon. - Pt. 9:00 - 18:0

Pakiet wdrożeniowy RODO

PAKIET WDROŻENIOWY RODO 
 

W ramach usługi przygotowujemy firmę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO w aspekcie organizacyjnym i dokumentacyjnym. 

Standardowy zakres usług obejmuje: 

 • Opracowanie Rejestru czynności przetwarzania (arkusz Excel) . 
 • Opracowanie Rejestru kategorii czynności przetwarzania (arkusz Excel). 
 • Opracowanie rejestru naruszeń danych osobowych (arkusz Excel). 
 • Opracowanie i implementacja treści obowiązku informacyjnego zgodnego z wymaganiami RODO na formularzach klienckich oraz stronie www. 
 • Opracowanie i implementacja formuły zgód spełniających kryteria RODO na formularzach klienckich oraz stronie www. 
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących zmian na stronie www w zakresie liczby i treści zgód oraz formy i treści klauzul informacyjnych. 
 • Opracowanie ewidencji upoważnionych / lista upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 
 • Opracowanie wzoru oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych. 
 • Opracowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 
 • Opracowanie wzorów umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO. 
 • Opracowanie „Polityki ochrony danych osobowych” obejmującej stosowanie mechanizmów formalno-prawnych, fizycznych i technicznych 
 • Konsultacja bieżących wątpliwości i pytań.