Loading...

Oddział zamiejscowy: Makówiec Mały 13a, 05-307 Dobre

Centrala: ul. Wrocławska 10 G lok. 06, 01-493 Warszawa

Godziny otwarciaPon. - Pt. 9:00 - 18:0

Pakiet audytowy RODO

PAKIET AUDYTOWY RODO 

 

W ramach pakietu przeprowadzamy kompleksowy audyt zgodności działania firmy z RODO. 


Przebieg audytu: 

Faza I.  Przed spotkaniem audytowym (czas realizacji - 8 dni roboczych) 

 • Zdalne zebranie od Klienta informacji niezbędnych do wykonania audytu. 
 • Udzielenie przez pracowników Klienta odpowiedzi na pytania z ankiety umożliwiających efektywne zaplanowanie audytu. 
 • Ustalenie terminu i planu spotkania audytowego. 
 • Analiza wstępnego pakietu przesłanej przez Klienta dokumentacji. 
 • Wstępna inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych. 
 • Przegląd wszystkich zawartych przez Klienta  aktywnych umów biznesowych w celu identyfikacji przypadków powierzenia danych osobowych. 
   

Faza II. Spotkanie audytowe (czas realizacji - 1 dzień roboczy) 

 • Wizytacja w siedzibie Klienta. 
 • Spotkanie ze wszystkimi osobami audytowanymi; 
 • Spotykanie z pracownikami, którzy mają największą wiedzę o procesach przetwarzania danych osobowych (kadrowych, finansowych, biznesowych i IT). 
 • Oględziny obszarów, fizycznego sprawdzenia zabezpieczeń oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą (w szczególności w systemach informatycznych). 
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji miejsc implementacji obowiązku informacyjnego. 
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji miejsc implementacji formuły zgody. 
   

Faza III. Po spotkaniach audytowych (czas realizacji - 5  dni roboczych) 

 • Przekazanie informacji o uzupełnieniu niezbędnych materiałów. 
 • Sporządzenie raportu audytowego wraz z rekomendacjami.