Loading...

Oddział zamiejscowy: Makówiec Mały 13a, 05-307 Dobre

Centrala: ul. Wrocławska 10 G lok. 06, 01-493 Warszawa

Godziny otwarciaPon. - Pt. 9:00 - 18:0

Audyt i Doradztwo AML


AUDYT I DORADZTWO AML


W ramach usługi przygotowujemy firmę do wykonywania obowiązków instytucji obowiąznej w aspekcie organizacyjnym i dokumentacyjnym.

Standardowy zakres usług obejmuje:

  • sprawdzenie komopletności/przygotowanie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • sprawdzenie komoletności/ przygotowanie analizy ryzyka, o której mowa w art 27 ustawy,
  • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentów wewnętrznych wskazujących osoby odpowiedzialen za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
  • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej identyfikacji i weryfikacji klienta,
  • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustalania statusu PEP,
  • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustalania beneficjenta rzeczywistego,
  • sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania bieżacej analizy ryzyka transakcji,
  • przeszolenie pracowników z zakresu AML.